Tài liệu học kế toán

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài – mẫu 07-LĐTL theo TT 133

Trung tâm kế toán Bắc Ninh giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài, mẫu 07 – LĐTL theo thông tư 133, dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hướng dẫn cách lập bảng cũng như bạn có thể tải mẫu 07-LĐTL này về để sử dụng. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê

Mẫu phiếu xuất kho mới nhất thông tư 133 – Mẫu 02-VT

Mẫu phiếu xuất kho mẫu 02-VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hướng dẫn Tải mẫu phiếu xuất kho này về để sử dụng. Thông tư 133 này thay thế cho Quyết định 48/2006-BTC. PHIẾU XUẤT KHO (Mẫu số 02 – VT) dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật

Thông tư 133/2016/TT-BTC chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính: Hướng dẫn Chế độ kế toán danh nghiệp vừa và nhỏ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 và thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 48. Các bạn cũng có thể tải thông tư 133/2016/TT-BTC về để nghiên cứu thực hiện cho đúng! Thông tư 133/2016/TT-BTC có

Hướng dẫn xử lý hóa đơn GTGT viết sai theo TT39 mới nhất

Bạn là kế toán mới vào nghề đang lo lắng khi viết sai một trường nào đó trên hóa đơn GTGT như: Tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất… Không cần lo lắng; trung tâm kế toán Bắc Ninh sẽ hướng dẫn các bạn xử lý các