Tài liệu học kế toán

Công việc của nhân viên kế toán thuế thực tế ở doanh nghiệp

Công việc của nhân viên kế toán thuế ở doanh nghiệp là một vị trí rất quan trọng, không thể thiếu đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Bạn đang có nhu cầu tuyển dụng vào trị trí nhân viên kế toán thuế ở doanh nghiệp nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế, hãy

Mẫu phiếu nhập kho thông tư 133 mới nhất 01-VT

Trung tâm kế toán Bắc Ninh giới thiệu mẫu phiếu nhập kho – Mẫu số 01- VT dùng để xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH 11-LĐTL TT 133

Trung tâm kế toán Bắc Ninh xin chia sẻ với các bạn mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội – Mẫu số 11-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Các bạn cũng có thể tải mẫu 11-LĐTL này ở cuối bài nhé! Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm

Cách hạch toán thuế nhập khẩu (tk 3333) theo thông tư 133

Mua hàng nhập khẩu hạch toán như thế nào? Rất nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. Công ty kế toán Bắc Ninh xin hướng dẫn cách hạch toán hàng nhập khẩu, cách tính giá trị hàng nhập khẩu. Hạch toán tài khoản 3333 theo thông tư 133 mới nhất. Hướng

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa Mẫu 05-VT Thông tư 133

Trung tâm kế toán Hà Nội chi nhánh Bắc Ninh giới thiệu mẫu biên bản kiểm kê vât tư hàng hóa, Mẫu 05-VT theo Thông tư 133 mới nhất hiện hành. Tải mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa. Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa Mục đích: Biên bản kiểm kê

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu 04-VT Thông tư 133

Trung tâm kế toán Bắc Ninh hướng dẫn cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu 04-VT theo Thông tư 133 mới nhất. Hướng dẫn cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ, tải Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ… Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 03-VT

Ketoanbacninh.edu.vn giới thiệu mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất Mẫu 03-VT. Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho được dùng khi doanh nghiệp kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp. Biên bản kiểm nghiệm vật tư được ban hành theo Thông

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL

Ketoanbacninh.edu.vn xin giới thiệu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, KPCĐ mà đơn vị

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán – 09-LĐTL

Trung tâm kế toán Bắc Ninh hướng dẫn mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán, mẫu 09-LĐTL. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán cũng như tải mẫu về tại đây. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là mẫu biên bản

Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT 133/2016/TT-BTC mới nhất

Trung tâm kế toán Bắc Ninh giới thiệu mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất, có hiệu lực từ 1/1/2017. Hướng dẫn cách ghi mẫu hợp đồng giao khoán, tải mẫu hợp đồng giao khoán mẫu số 08-LĐTL Mẫu hợp đồng giao khoán – Mẫu số 08-LĐTL Hợp đồng giao khoán