Trung tâm kế toán Bắc Ninh giới thiệu mẫu giấy đi đường theo Thông tư 133 mới nhất. Các bạn cũng có thể tải mẫu giấy đi đường, mẫu số 04-LĐTL dễ dàng. Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công