Mẫu phiếu xuất kho mẫu 02-VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hướng dẫn Tải mẫu phiếu xuất kho này về để sử dụng. Thông tư 133 này thay thế cho Quyết định 48/2006-BTC. PHIẾU XUẤT KHO (Mẫu số 02 – VT) dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật