Mẫu chứng từ kế toán

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa Mẫu 05-VT Thông tư 133

Trung tâm kế toán Hà Nội chi nhánh Bắc Ninh giới thiệu mẫu biên bản kiểm kê vât tư hàng hóa, Mẫu 05-VT theo Thông tư 133 mới nhất hiện hành. Tải mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa. Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa Mục đích: Biên bản kiểm kê

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu 04-VT Thông tư 133

Trung tâm kế toán Bắc Ninh hướng dẫn cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu 04-VT theo Thông tư 133 mới nhất. Hướng dẫn cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ, tải Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ… Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 03-VT

Ketoanbacninh.edu.vn giới thiệu mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất Mẫu 03-VT. Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho được dùng khi doanh nghiệp kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp. Biên bản kiểm nghiệm vật tư được ban hành theo Thông

Mẫu phiếu xuất kho mới nhất thông tư 133 – Mẫu 02-VT

Mẫu phiếu xuất kho mẫu 02-VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hướng dẫn Tải mẫu phiếu xuất kho này về để sử dụng. Thông tư 133 này thay thế cho Quyết định 48/2006-BTC. PHIẾU XUẤT KHO (Mẫu số 02 – VT) dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật

Mẫu phiếu nhập kho thông tư 133 mới nhất 01-VT

Trung tâm kế toán Bắc Ninh giới thiệu mẫu phiếu nhập kho – Mẫu số 01- VT dùng để xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH 11-LĐTL TT 133

Trung tâm kế toán Bắc Ninh xin chia sẻ với các bạn mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội – Mẫu số 11-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Các bạn cũng có thể tải mẫu 11-LĐTL này ở cuối bài nhé! Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL

Ketoanbacninh.edu.vn xin giới thiệu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, KPCĐ mà đơn vị

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán – 09-LĐTL

Trung tâm kế toán Bắc Ninh hướng dẫn mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán, mẫu 09-LĐTL. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán cũng như tải mẫu về tại đây. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là mẫu biên bản

Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT 133/2016/TT-BTC mới nhất

Trung tâm kế toán Bắc Ninh giới thiệu mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất, có hiệu lực từ 1/1/2017. Hướng dẫn cách ghi mẫu hợp đồng giao khoán, tải mẫu hợp đồng giao khoán mẫu số 08-LĐTL Mẫu hợp đồng giao khoán – Mẫu số 08-LĐTL Hợp đồng giao khoán

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài – mẫu 07-LĐTL theo TT 133

Trung tâm kế toán Bắc Ninh giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài, mẫu 07 – LĐTL theo thông tư 133, dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hướng dẫn cách lập bảng cũng như bạn có thể tải mẫu 07-LĐTL này về để sử dụng. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê