Trung tâm kế toán tại Bắc Ninh giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền lương Thông tư 133 mới nhất áp dụng từ 1/1/2017. Mẫu số 02-LĐTL; tải mẫu bảng thanh toán tiền lương file word, file excel Hình ảnh: Mẫu bảng thanh toán tiền lương thông tư 133 Mẫu bảng thanh toán tiền lương thông