Trung tâm kế toán Bắc Ninh xin chia sẻ với các bạn mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội – Mẫu số 11-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Các bạn cũng có thể tải mẫu 11-LĐTL này ở cuối bài nhé! Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm