Trung tâm kế toán Bắc Ninh giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài, mẫu 07 – LĐTL theo thông tư 133, dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hướng dẫn cách lập bảng cũng như bạn có thể tải mẫu 07-LĐTL này về để sử dụng. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê