Lịch khai giảng ca tối ở Bắc Ninh

Lịch khai giảng lớp tối 2,4,6 tại Bắc Ninh ngày 30/6

Trung tâm kế toán Bắc Ninh trân trọng thông báo lịch khai giảng lớp học kế toán tổng hợp tại Bắc Ninh ca tối 2,4,6 khai giảng ngày 30/6/2017. Thông tin chi tiết cụ thể như sau: Lịch khai giảng lớp tối 2,4,6 ngày 30-6 Thời gian khai giảng: 18h tối thứ 6, ngày 30-6-2017

TB khai giảng lớp kế toán tổng hợp tối 3,5,7 tại Bắc Ninh 1/6/2017

Trung tâm kế toán Bắc Ninh – Chuyên đào tạo kế toán tổng hợp, kế toán thuế cấp tốc ngắn hạn, thực hành thực tế ở Bắc Ninh trân trọng thông báo tới các bạn học viên lịch khai giảng lớp kế toán tổng hợp ca tối 3,5,7; khai giảng vào 01/06/2017. Chi tiết cụ