Trung tâm kế toán Bắc Ninh gửi tới các bạn học viên lịch khai giảng khóa học kế toán tổng hợp, khóa học kế toán thuế thực hành thực tế tại chi nhánh Bắc Ninh tháng 7/2016 như sau: (Lịch khai giảng trong tháng 7 sẽ update thường xuyên TẠI ĐÂY) Địa chỉ trung tâm