Trung tâm kế toán Bắc Ninh là cơ sở trực thuộc của trung tâm Kế toán Hà Nội liên tục khai giảng khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại Bắc Ninh. Dạy kế toán tổng hợp cấp tốc ngắn hạn tốt nhất Bắc Ninh. Hình ảnh: Khai giảng khóa học kế