Bạn ở Bắc Ninh đang có nhu cầu tham gia học khóa học kế toán thuế để làm cho doanh nghiệp. Hãy đến với Trung tâm kế toán Bắc Ninh – cơ sở đào tạo trực thuộc Kế toán Hà Nội. Khóa học kế toán thuế ngắn hạn sẽ hướng dẫn bạn cách kê khai thuế