Trung tâm kế toán Bắc Ninh trân trọng thông báo kế hoạch khai giảng khóa học Kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại chi nhánh, ca học cả ngày chủ nhật. Cụ thể như sau: 1. Lịch khai giảng lớp kế toán tổng hợp ngày chủ nhật tại Bắc Ninh Thông báo khai