Hầu hết các công ty thường làm kế toán trên Exel do đó nhu cầu tham gia một khóa học kế toán thực hành trên Excel, học vào sổ sách, làm báo cáo tài chính trên Excel là rất cao. Do đó trung tâm kế toán Hà Nội tại Bắc Ninh liên tục khai giảng