Bạn ở Thị Cầu – TP Bắc Ninh đang có nhu cầu học kế toán thực tế về thuế, báo cáo tài chính… Hãy tham khảo khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Bắc Ninh của Tập đoàn Kế toán Hà Nội. Với hơn 13 năm kinh nghiệm đào tạo kế toán thực