Bài viết dưới đây Kế toán Hà Nội giới thiệu mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, mẫu số 05-LĐTL theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các bạn cũng có thể tải Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành dễ dàng nhất!

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động, làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

1. Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

mau so 05 ldtl Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

>> TẢI MẪU PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH TẠI ĐÂY

2. Cách lập phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

– Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.
– Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu.
– Ghi rõ tên đơn vị (hoặc cá nhân) thực hiện số sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.
– Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có).
– Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.
– Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên: liên 1 lưu và liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.

Trung tâm kế toán tại Bắc Ninh chúc bạn làm kế toán thật tốt!