Ketoanbacninh.edu.vn giới thiệu mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất Mẫu 03-VTMẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho được dùng khi doanh nghiệp kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp. Biên bản kiểm nghiệm vật tư được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa tại đây.

bien ban kiem nghiem vat tu sp hh mau so 03 VT TT200 2014 TT BTC Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 03 VT

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mẫu VT-03 dùng để xác định số lượng, qui cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá trước khi nhập kho, làm căn cứ để qui trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.

1. Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa theo Thông tư 133 mới nhất:

Đơn vị:……………….        Mẫu số 03 – VT
Bộ phận:……………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
Ngày…tháng…năm….

Số:………………….

– Căn cứ………số…..ngày…..tháng…..năm…..của……………….………
Ban kiểm nghiệm gồm:
+ Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện……….Trưởng ban
+ Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện…………… Uỷ viên
+ Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện…………… Uỷ viên
Đã kiểm nghiệm các loại:

Số TT Tên nhãn hiệu,
quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

số
Phương thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số lượng theo chứng từ Kết quả kiểm nghiệm Ghi
chú
Số lượng đúng quy cách, phẩm chất Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất
A B C D E 1 2 3 F

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:………………………………………………
………………………………………………………………

Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Các bạn muốn tải Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư VT-03 theo TT133 có thể tải về TẠI ĐÂY

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa VT-03

Xem thêm: mẫu phiếu xuất kho mới nhất

CÔNG TY KẾ TOÁN BẮC NINH chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế tốt nhất Bắc Ninh

Lớp học kế toán tổng hợp tốt nhất Bắc Ninh

Hotline: 0973.946.715 (Ms Huế – 24/7)

Email: info.kthn@gmail.com

Website: ketoanbacninh.edu.vn