Trung tâm kế toán Bắc Ninh giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài, mẫu 07 – LĐTL theo thông tư 133, dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hướng dẫn cách lập bảng cũng như bạn có thể tải mẫu 07-LĐTL này về để sử dụng.

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như:  Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó…. Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài.

bang thanh toan tien thue ngoai Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài   mẫu 07 LĐTL theo TT 133

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài – Mẫu số 07-LĐTL

Các bạn có thể Tải mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài TẠI ĐÂY

Hướng dẫn cách viết bảng thanh toán tiền thuê ngoài:

Chứng từ này do người thuê lao động lập.

Ghi họ và tên người thuê thuộc bộ phận (Phòng, ban,…).

Ghi rõ nội dung, địa điểm và thời gian thuê.

Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê.

Cột D: Ghi rõ nội dung hoặc tên công việc thuê.

Cột 1: Ghi số công lao động hoặc khối lượng công việc đã làm.

Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị khối lượng công việc. Trường hợp thuê khoán gọn công việc thì cột này để trống.

Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán.

Cột 4: Tiền thuế khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập ở diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo qui định của Luật thuế (nếu có).

Cột 5: Số tiền còn lại được nhận của người được thuê sau khi đã khấu trừ thuế. (Cột 5 = cột 3 – cột 4)

Cột E: Người được thuê ký nhận khi nhận tiền.

Trên đây là mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài Mẫu số 07 – LĐTL theo Thông tư 133/2016/TT-BTCKế toán Bắc Ninh chuyên đào tạo lớp học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại Bắc Ninh xin gửi đến các bạn, Chúc các bạn thành công!