Trung tâm kế toán tại Bắc Ninh giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền lương Thông tư 133 mới nhất áp dụng từ 1/1/2017. Mẫu số 02-LĐTL; tải mẫu bảng thanh toán tiền lương file word, file excel

bang thanh toan tien luong Mẫu bảng thanh toán tiền lương Thông tư 133 mới nhất

Hình ảnh: Mẫu bảng thanh toán tiền lương thông tư 133

Mẫu bảng thanh toán tiền lương thông tư 133

Các bạn có thể Tải mẫu bảng thanh toán tiền lương số 02-LĐTL TẠI ĐÂY

Hướng dẫn cách lập Bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương.

Cột 1,2: Ghi bậc lương, hệ số lương của người lao động.

Cột 3,4: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm.

Cột 5,6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.

Cột 7,8: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương.

Cột 9: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.

Cột 10: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.

Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng.

Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người.

Cột 13,14,15,16: Ghi các khoản phải khấu trừ khỏi lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng.

3. Mẫu bảng tính và thanh toán tiền lương trên Excel

mau excel Mẫu bảng thanh toán tiền lương Thông tư 133 mới nhất

Trong mẫu bảng thanh toán tiền lương file Excel này, kế toán Bắc Ninh đã thực hiện tính lương trên đó. Các bạn có thể tham khảo cách tính, cách đặt và sử dụng công thức.

TẢI BẢNG TÍNH THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG FILE EXCEL

Trên đây là mẫu Bảng thanh toán tiền lương mới nhất theo Mẫu số 02 – LĐTL của Thông tư 133/2016/TT-BTC được thực hiện từ 1-1-2017. Kế toán Hà Nội xin gửi đến các bạn, Chúc các bạn thành công!