Trung tâm kế toán Bắc Ninh xin chia sẻ với các bạn mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội – Mẫu số 11-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Các bạn cũng có thể tải mẫu 11-LĐTL này ở cuối bài nhé!

Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

>> Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương

1. Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133

bang phan bo tien luong va BHXH mau so 11 LĐTL TT133 e1497517473930 Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH 11 LĐTL TT 133

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT 133

2. Hướng dẫn lập bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội

– Kết cấu và nội dung chủ yếu của bảng phân bố này gồm có các cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3888), các dòng ngang phản ánh tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, kinh phí công đoàn tính cho các đối tượng sử dụng lao động.

– Cơ sở lập:

+ Căn cứ vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.

+ Căn cứ vào tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành) theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê và các sổ kế toán có liên quan tùy theo hình thức kế toán áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái TK 334, 338…), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

TẢI BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH TẠI ĐÂY

Kế tóan Bắc Ninh chúc các bạn thành công!