Ketoanbacninh.edu.vn xin giới thiệu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC.

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, KPCĐ mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương

bang ke trich nop cac khoan theo luong Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10 LĐTL

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL

TẢI MẪU BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG TẠI ĐÂY

Hướng dẫn viết bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương.

– Cột A: Ghi số thứ tự.

– Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.

– Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ.

– Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.

– Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.

– Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.

– Cột 9. Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.

Bảng kê được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.

Trung tâm kế toán Bắc Ninh chuyên đào tạo kế toán  thực hành tốt nhất Bắc Ninh!

Chi tiết tham khảo: Lớp kế toán tổng hợp ở Bắc Ninh